INFORMATION OM DATASKYDD

Dataskyddsinformation om Turun Osuuskauppas kundregister för försäljning av eldningsolja

I kundregistret för försäljning av eldningsolja förvaltas uppgifter om Turun Osuuskauppas eldningsoljekunder. Registerförare för personuppgifterna är Turun Osuuskauppa. Med ditt samtycke kan vi skicka dig direktmarknadsföring om nya produkter och tjänster inom försäljning av eldningsolja.

Vilka personuppgifter samlar vi in om dig

I kundregistret för försäljning av eldningsolja hanterar vi bland annat följande uppgifter för leverans och fakturering: dina kontaktuppgifter (exempelvis ditt namn och leveransadress för eldningsoljan), ditt medlemsnummer i Turun Osuuskauppa för beviljande av ägarkundsrabatt, information om din beställnings- och betalningshistorik, information om särdrag hos tomten som fungerar som leveransställe samt ditt samtycke till eller förbud mot marknadsföring. Se närmare information genom att klicka på länken dataskyddsbeskrivning.

För vilka ändamål använder vi dina personuppgifter

Vi använder uppgifterna i kundregistret för försäljning av eldningsolja

för registrering av försäljningsbeställningar för eldningsolja via vår beställningsportal, per telefon eller e-post och leverans av beställning av eldningsolja till den leveransadress du uppgett,

för att försäkra oss om kreditduglighet och betalning samt fakturering av beställning av eldningsolja och eventuell indrivning av fordringar.

Dina personuppgifter förmedlas till vår leveranspartner för eldningsolja North Europe Oil Trade Oy (NEOT) för genomförandet av leveransen samt till S-gruppens ägarkund- och kundregister. Dina personuppgifter hanteras med ditt samtycke även för marknadsföring efter köp och kartläggning av tjänstens funktionalitet, exempelvis med förfrågningar per SMS. Se närmare information genom att klicka på länken dataskyddsbeskrivning.

Varifrån får vi dina personuppgifter

Dina personuppgifter i kundregistret för försäljning av eldningsolja är i huvudsak uppgifter du själv uppgett vid beställning av eldningsolja eller vid begäran om anbud för eldningsolja.

Vi kontrollerar automatiskt uppgifter om kreditduglighet i samband med din beställning via vår beställningsportal för eldningsolja. Vi får uppgifterna om kreditduglighet från Bisnodes kundregister. Vid betalningsstörning förbehåller vi oss rätten att kräva förskottsbetalning innan leverans av eldningsolja.

Vi uppdaterar på din begäran förändrade namn- och kontaktuppgifter då du kontaktar vår försäljningsavdelning. Dina uppgifter uppdateras även då du vid beställning fyller i uppgifterna i vår portal för beställning av eldningsolja. Se närmare information genom att klicka på länken dataskyddsbeskrivning.

Rättslig grund för hantering av personuppgifter

Personuppgifterna i kundregistret för försäljning av eldningsolja och informationen om kreditduglighet och betalningshistorik hanteras med stöd av leveransavtalet för eldningsolja för leverans av eldningsoljan.

I samband med anbudsbegäran eller beställning av eldningsolja ber vi dig om ditt samtycke till direktmarknadsföring så att vi kan skicka dig information om erbjudanden för eldningsolja samt nya produkter och tjänster. Se närmare information genom att klicka på länken dataskyddsbeskrivning.

Vem hanterar dina personuppgifter

Dina uppgifter hanteras endast av sådana anställda hos Turun Osuuskauppa och NEOT Oy samt övriga företag inom S-gruppen och våra tjänsteleverantörer i vars arbetsuppgifter detta ingår. Vi hanterar alltid dina personuppgifter omsorgsfullt och följer god sed för informationshantering. Vi överlåter dina personuppgifter (namn, adress, e-postadress och telefonnummer) för beställningsbekräftelse och leverans av eldningsolja till NEOT Oy, som ansvarar för leveransen av eldningsolja till den adress som uppgetts. Du får ett leverans-SMS från NEOT ungefär ett dygn innan leveransen till det GSM-nummer du uppgett i samband med beställningen. Vid betalningsstörningar överlåter vi personuppgifterna och uppgifterna om förfallna fordringar till tredje part för indrivning. Utöver detta kan vi överlåta uppgifter inom S-gruppen till ekonomiförvaltningen för fakturering av eldningsoljeleveransen och till S-gruppens ägarkunds- och kundregister. Dina personuppgifter hanteras inte utanför EU eller EES.

Dina rättigheter

Information om hanteringen av dina personuppgifter finns i denna information om dataskydd och närmare i dataskyddsbeskrivningen på webbplatsen för försäljning av eldningsolja.

Du har rätt att få tillgång till dina egna personuppgifter. Lättast gör du detta genom att be om dina uppgifter med begäran om registerutdrag till Turun Osuuskauppa. Du kan korrigera felaktiga eller bristfälliga kunduppgifter genom att kontakta vår försäljningsavdelning

ningsavdelning. Du har rätt att förbjuda direktmarknadsföring utgående från uppgifterna i kundregistret och påminnelser per textmeddelande om nya beställningar av eldningsolja. Du har rätt att få information om personuppgiftsincidenter. Vi meddelar dig omedelbart utifall av dataskyddsincidenter som kunde innebära ett allvarlig hot för ditt privatliv. Läs mer om dina rättigheter genom att klicka på länken dataskyddsbeskrivning på webbplatsen för försäljning av eldningsolja.

 

Följderna av hanteringen av personuppgifter för dig och hur dina personuppgifter skyddas

Vi skyddar dina personuppgifter omsorgsfullt under hela den tid de finns hos oss med adekvata dataskydds- och datasäkerhetsmetoder. NEOT som är leverantör av beställningsportalen för eldningsolja och ansvarar för leveransen av eldningsolja hanterar dina uppgifter under hantering och leverans av beställningen i datasäkra serverlokaler. Åtkomsten till personuppgifterna är begränsad och personalen har tystnadsplikt. I S-gruppen skyddar vi dina personuppgifter bland annat genom säkerhetsplanering och riskhantering på förhand, metoder för att skydda datakommunikationen och genom att använda säkra utrymmen för utrustningen, åtkomstkontroll och säkerhetssystem. Fysiska dokument som innehåller personuppgifter förvaras efter den initiala hanteringen i låsta och brandsäkra förvaringsutrymmen. Beviljande och uppföljning av användarbehörigheter sker kontrollerat. Vi utbildar regelbundet vår personal som deltar i hanteringen av personuppgifter och ser till att även personalen hos våra samarbetspartner förstår att personuppgifter är konfidentiella och att det är viktigt att de hanteras på ett säkert sätt. Vi väljer våra underleverantörer med omsorg. Vi uppdaterar kontinuerligt vår interna praxis och våra anvisningar.

 

Hur länge sparar vi dina uppgifter

Vi förvarar dina personuppgifter i anslutning till köp av eldningsolja under tiden för kundrelationen. Vi raderar regelbundet föråldrade uppgifter. Efter avslutad kundrelation beror förvaringstiden på personuppgifterna och deras användningssyfte. Vi iakttar lagstadgade skyldigheter vid förvaringen av uppgifterna. Eldningsoljebeställningar som gjorts med beställningsblankett förvarar vi under den innevarande månaden och två följande månader eller fram till att vi har fått våra fordringar. Vi raderar beställningar som gjorts i beställningsportalen och beställningsinformation från beställningsportalen efter att beställningen har överförts till ekonomiförvaltningen för fakturering. Vi förvarar information om inköps- och betalningshistorik i vårt kundsystem för försäljning av eldningsolja under det innevarande året samt de två följande åren efter den senaste beställningen, varefter uppgifterna raderas. NEOT och dess valda transportföretag förvarar i egenskap av hanterare av personuppgifter information om eldningsoljebeställningar, indikatoretikett och leveranssedel som en del av bokföringen endast under den tid som förutsätts av bokföringslagstiftningen. Vi strävar till att hålla personuppgifterna i vårt innehav riktiga och aktuella genom att radera icke-relevanta uppgifter samt uppdatera föråldrade uppgifter. Vi uppmanar dig dock att tidvis kontrollera att dina uppgifter är aktuella och uppdatera förändrade eller bristfälliga uppgifter.

 

Webbplatsen använder analytik från Google.

I frågor om kundregistret för försäljning av eldningsolja betjänar vi vardagar kl. 8–16.

E-post: tok.oljypalvelu@sok.fi

Telefon: 010 764 5999

Samtalets pris 0,0835 €/samtal + 0,1209 €/minut.

Vi svarar även på frågor om hantering av personuppgifter och dataskydd på adressen tok.tietosuoja@sok.fi. Du kan även alltid kontakta den övervakande myndigheten vid oklara situationer, se närmare information: https://tietosuoja.fi/sv/framsida