Leveransvillkor

LEVERANSVILLKOR TURUN OSUUSKAUPPA

- Oljans pris fastställs enligt beställningsdag samt levererad mängd.

- Oljan levereras till kundens tank som tankbilsleverans och den levererade mängden uppmäts med en officiellt godkänd vätskemängdsindikator. Oljans fyllningstryck är alltid det samma och trycket påverkar inte strömningen.

- Den minsta mängd olja som levereras utan tilläggsavgift är 1 000 liter. Om den beställda mängden underskrider 1 000 liter eller om leveransen blir mindre än väntat av orsaker som inte beror på försäljaren, debiteras den för tillfället giltiga tilläggsavgiften för liten beställning (69 €).

- Om bilen sätts i körskick mellan avlastningar debiteras kunden flera fallavgifter.

- Om oljeleveransen blir betydligt mindre än den beställda mängden t.ex. på grund av att oljan tar slut i bilen, levereras resten av oljan i efterhand till samma literpris. Den ursprungliga leveransen och leveransen i efterhand faktureras på samma gång.

- Normal leveranstid 1–6 arbetsdagar. Leveranstiden beräknas från den följande arbetsdagen efter beställningsdagen. Beroende på transportsituationen kan leveransen även ske snabbare än detta.

- Transportföretaget och försäljaren har rätt att neka till leverans av oljan om kundens utrustning (överfyllningsskydd, standardmässig avlastningsskarv, avlastningsnivå) inte uppfyller bestämmelserna eller är bristfällig. Exempelvis får påfyllningsrörets öppning inte sitta högre upp än 1,5 meter. Ett påfyllningsrör som sitter högre upp kräver en fast arbetsyta.

-Försäljaren och transportföretaget har även rätt att inte leverera beställd olja om tankbilen saknar hinderslös och trygg tillgång till avlastningsplatsen eller om det finns brister på avlastningsplatsen som äventyrar säkerheten.

- Eventuella tjälskador, mjuka vägar och menföre försvårar och fördröjer distributionen av eldningsolja. Vänligen meddela om dessa i samband med beställningen.

-Betalningstiden är cirka 14 dygn från leveransen. Vid betalning i rater tillkommer till varje rat för tillfället giltigt faktureringstillägg.

-Vid behov kontrolleras kundens kredituppgifter i Bisnode Finland Oy:s register. Vid betalningsstörningar har försäljaren rätt att kräva förskottsbetalning.

-Försäljaren svarar inte för skador som förorsakas av felaktiga eller bristfälliga uppgifter som uppgetts för försäljaren. Försäljaren svarar inte heller för skador som förorsakas av felaktig förvaring eller hantering av produkten eller orenheter i kundens tankar.

-Försäljaren har rätt att debitera kostnaderna för en annullerad beställning.

-Eventuella anmärkningar ska göras inom 8 dygn från leveransen.