Eldningsoljans produktuppgifter

Alla oljor som kan beställas är lätta svavelfria eldningsoljor avsedda för uppvärmnings- eller motorbruk.

POK -3/-8 (Svavelfri lätt eldningsolja sommar, lägsta förvaringstemperatur -0 grader/lägsta brukstemperatur -7 grader)

POT -29/-34 (Svavelfri lätt eldningsolja vinter, lägsta förvaringstemperatur -29 grader/lägsta brukstemperatur -34 grader)

Säkerhetsdatablad (pdf)

Grumlingspunkt och filtrerbarhet beskriver eldningsoljans tålighet för köld:

Lägsta förvaringstemperatur (grumlingspunkt) anger den temperatur då produkten kan börja grumlas och vid långtidsförvaring kan paraffinerna i produkten skiljas ut och sjunka till botten.

Lägsta brukstemperatur (filtrerbarhet) anger den temperatur hos produkten då en väl underhållen och ändamålsenligt konstruerad tank, arbetsmaskin eller fordon ännu fungerar utan problem.

Öljyalan palvelukeskus Oy erbjuder rådgivning för användare av eldningsolja

Öljyalan Palvelukeskus Oy ger ut tidningen Lämmöllä. Tidningen innehåller en stor del information om hur oljeuppvärmning underhålls och hur användare av eldningsolja lätt kan svara på klimatutmaningar. Tidningen innehåller även mer omfattande information om boende, byggarbete och renovering. Tidningen är gratis för beställare. Beställ tidningen här.

 

Information om användning av eldningsolja finns även på finska på adressen http://www.oljylammitys.fi/