JURIDISKT MEDDELANDE

JURIDISKT MEDDELANDE OM TOK OSUUSKAUPPAS WEBBPLATS FÖR FÖRSÄLJNING AV ELDNINGSOLJA

Webbplatsen är i sin helhet Turun Osuuskauppas egendom. Samtlig kopiering, användning, återgivning eller överlåtelse av material på webbplatsen till tredje part är förbjuden utan separat och på förhand inhämtat skriftligt tillstånd från Turun Osuuskauppa.

Turun Osuuskauppa förbehåller sig rätten att upphöra med webbplatsen, ändra utbudet av tjänster eller webbplatsen och dess villkor utan att separat meddela om detta på förhand.

Webbplatsen har skapats för att informera Turun Osuuskauppas kunder och Turun Osuuskauppa svarar inte för skador som uppkommit på grund av användning av information eller tjänster på webbplatsen.